Các kỹ năng mạt chược cơ bản là rút bài và đếm bài
Mạt chược Việt Nam

Các kỹ năng mạt chược cơ bản là rút bài và đếm bài

Đăng ký ngay

Trước khi chơi mạt chược, chúng ta phải quen với số xúc xắc trước khi chúng ta có thể chơi dễ dàng hơn trong trò chơi. Gỡ bỏ miền đông nam, tây bắc và che khỏi bài và làm rối chúng. Một trong những cầu thủ có mặt sẽ tung điểm của ba xúc xắc để xác định ai là vị trí Đông Quang Phong và ai sẽ bắt đầu chiếm nó trước. Bốn lá bài vừa bóng sẽ được đếm ngược chiều kim đồng hồ từ 1, Mỗi người chơi di chuyển tới vị trí tương ứng sau khi nắm thẻ, và sau đó có thể bắt đầu trò chơi.

Ví dụ:

Đối với các số lẻ 5, 9, 13, 17 thì người ném xúc xắc là vị trí gió đông, người ném xúc xắc bắt đầu tự rút bài, vân vân.

Cơ sở là 6, 10, 14, 18. Người chơi bị rơi xúc xắc sẽ là vị trí gió đông, và người chơi sẽ bắt đầu rút bài.

Tỷ lệ cược là 3, 7, 11 và 15. Đối phương ném xúc xắc là vị trí gió đông, và đối thủ bắt đầu hòa.

Đối với các số lẻ 5, 9, 13, 17 thì người ném xúc xắc là vị trí gió đông, người ném xúc xắc bắt đầu tự rút bài, vân vân.

Công thức nắm bắt mạt chược

Nếu bạn có một bộ phận của một bộ sưu tập đoàn như là một bộ nhớ thật giống như là 5, 5 cho nên nếu bạn đến 5 là chính mình, thì nếu bạn có bộ số của 4, 8, 12, 16, 16 đều là giá trị cuối, không phải là bốn

Các điểm chính của mạt chược

1.Tất cả đều ngược chiều kim đồng hồ trừ việc bắt giữ lá bài.

2.Bản thân là 1, nhà sau là 2, đối thủ là 3, và nhà trước là 4.

3.Số ít dùng để chỉ bản thân hoặc đối phương, số chẵn dùng để chỉ gia đình trên và dưới.

Đăng ký ngay